Juulr...

Algemene Voorwaarden Juulr platform


Juulr en u, of het bedrijf of de entiteit die u vertegenwoordigt (in ieder geval, "U") is akkoord gegaan met deze gebruiksvoorwaarden.

Deze web-based service, gecreëerd door Juulr, is beschikbaar via meerdere websites en applicaties, uitgevoerd en geleverd door en namens Juulr. ("Het platform" is de dienst, samen met elke site en applicatie.) Content creators ("Influencers") zijn door het platform ingeschakeld om met marketeers, adverteerders of hun agenten (samen "marketers") te betrekken voor de creatie en distributie van inhoud die is gecreëerd door Influencers ("Opdrachten").

Wanneer u geïnteresseerd bent in het gebruik van het platform, moet u akkoord gaan met de voorwaarden van deze overeenkomst voordat u toegang krijgt tot of gebruik kunt maken van het platform of inhoud (zoals hieronder gedefinieerd). Deze overeenkomst omvat de onderstaande voorwaarden en Juulr's huidige en andere beleidslijnen betreffende Influencers. Het is uw verantwoordelijkheid om aan deze overeenkomst te voldoen, inclusief dit beleid.

Deze overeenkomst is de volledige en exclusieve overeenkomst tussen u en Juulr met betrekking tot uw toegang tot en het gebruik van het platform en de inhoud, tenzij u andere afspraken maakt met Juulr over het platform of de inhoud in de toekomst. Elke voorafgaande overeenkomst of voorstel, mondeling of schriftelijk, en eventuele andere communicatie tussen u en juulr met betrekking tot uw gebruik van het platform en de inhoud, worden vervangen door deze overeenkomst.

LEES ALLEEN DEZE OVEREENKOMST. U gaat ermee akkoord dat u hebt gelezen en akkoord bent gebonden te zijn aan deze overeenkomst wanneer u toegang krijgt tot het platform of de inhoud, of wanneer u op een vak klikt waarin wordt verklaard dat u deze voorwaarden accepteert of ermee akkoord gaat.

Juulr laat geen gebruik van of grote toegang tot het platform of de inhoud toe indien u niet akkoord gaat met deze overeenkomst. U erkent dat u voldoet aan de in deze overeenkomst opgenomen kwalificaties en ermee akkoord gaat dat u hierbij gebonden bent als u het platform of de inhoud gebruikt of gebruikt.

1. Definities. Definities van de termen die in deze overeenkomst worden gebruikt, worden in deze overeenkomst gegeven of, indien niet omschreven in deze overeenkomst, hun gewone Engelse betekenis zoals in het Verenigd Koninkrijk algemeen geïnterpreteerd.

2. Termijn. Deze overeenkomst is van kracht op het moment dat u eerst een applicatie downloadt of installeert, toegang krijgt tot het platform of de inhoud, of geeft uw acceptatie aan door op een vakje te klikken dat verklaart dat u deze overeenkomst accepteert ("Effective Date") en zal doorgaan tot het afgesloten is zoals beschreven .

3. Wijzigingen. Door wijzigingen beschikbaar te stellen op het platform of door u op de hoogte te brengen zoals aangegeven in deze overeenkomst, behoudt Juulr zich het recht om te allen tijde het platform, de inhoud of deze overeenkomst te wijzigen. Wijzigingen zullen onmiddellijk in werking treden bij het plaatsen op het platform of een dergelijke kennisgeving. Als u niet akkoord bent met de aangebrachte wijzigingen, kunt u uw gebruik van het platform op elk moment op een einde brengen. Niettemin, als u doorgaat aan het gebruik van het platform, bent u verplicht te hebben ingestemd met wijzigingen.

4. Account. Een "account" op het platform kan nodig zijn om toegang te krijgen tot een applicatie en specifieke secties van het platform. De "Account ID" (gebruikersidentificatie en wachtwoord) is persoonlijk van aard. Elke account ID is voor uw persoonlijk gebruik en kan alleen door u gebruikt worden. Derde partijen hebben mogelijk geen recht op toegang tot uw account of account ID door uw account of account ID te verdelen of over te dragen. Het gebruik van het platform of de inhoud via uw account is uw verantwoordelijkheid. U zorgt voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw account ID en zal onmiddellijk Juulr op de hoogte stellen als er een account ID is verloren, gestolen of anderszins gecompromitteerd. Alle aansprakelijkheden en schade door het gebruik van uw account of onder een account ID (wettelijk of onrechtmatig) zijn uw volledige verantwoordelijkheid. Eventuele transacties die via een account of onder een account ID zijn ingevuld, zijn verplicht om u wettelijk te hebben ingevuld. U wordt gevraagd om "Registratie-informatie" over uzelf in te dienen om een ??account in te stellen. U gaat ermee akkoord dat: 1. U uw registratiegegevens zal bijhouden en regelmatig updaten om het accuraat en actueel te houden; en 2. alle registratiegegevens die u verstrekt, zijn waar en volledig.

5. Toegang

5.1 het platform Afhankelijk van uw naleving van deze overeenkomst, zal Juulr grote toegang tot en gebruik maken van het Platform, uitsluitend voor legale doeleinden en alleen volgens de voorwaarden van deze overeenkomst en enige andere overeenkomst die u met Juulr hebt afgesproken.

5.2 Toepassingen. Afhankelijk van uw naleving van deze overeenkomst, juult Juulr het downloaden en installeren van applicaties en de toepassing van deze applicaties uitsluitend voor het gebruik en het invoeren van het platform. De applicatie mag alleen worden geïnstalleerd op een enkele computer of een mobiel elektronisch apparaat of een slimme telefoon die door u wordt beheerd of gecontroleerd. In overeenstemming met deze overeenkomst en eventuele toepasselijke documentatie die de aanvraag of anderszins door Juulr heeft verstrekt, kan deze uitsluitend voor uw eigen persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Behalve uitdrukkelijk onderbouwd in de vorige zin, krijgt u geen licenties of andere rechten in of aan een applicatie of een IPR (zoals hieronder uiteengezet) in dit of daarmee verband houdend. U gaat ermee akkoord om geen andere toepassingen te reproduceren, weergeven, opnieuw publiceren, overdragen, distribueren, wijzigen, uitvoeren, afgeleide werken, posten, participeren in de overdracht of verkoop van, gebruiken of op een andere manier exploiteren of gebruiken dan die uitdrukkelijk in deze overeenkomst of enige andere overeenkomst. Voordat u toegang krijgt tot elke applicatie, moet u akkoord gaan met.

5.3 marketeers. Het platform kan het mogelijk maken om: a. Bemarkers om opdrachten van u te vragen b. Bemarkers en u om te communiceren over dergelijke opdrachten of andere zaken ("communicatie") c. U moet ervoor zorgen dat uw gegevens en informatie beschikbaar zijn voor marketeers. U stemt ermee in dat de markthouder rechtstreeks met u via het platform kunt communiceren door een communicatie aan of van een marketeer te accepteren of te verstrekken. Uw keuze om uw gegevens en informatie te delen met marketeers, of het aanvragen of aanvaarden van een opdracht van een marketeer, dient als uw positieve bevestiging "opt-in" voor de bekendmaking door Juulr van uw gegevens en informatie aan die marketeer.

5.4 Inhoud. Alle inhoud, data of andere informatie die door het platform wordt verstrekt (met uitzondering van uw opdrachten) is eigendom van Juulr, Juulr's andere invloeden, licentiegevers, aanbieders en marketeers, tenzij anders vermeld op het platform. De verificatie van de toepasbaarheid, juistheid en volledigheid van al deze inhoud, en voor het gebruik van dergelijke inhoud is geheel uw verantwoordelijkheid. U zult het niet, en zal geen derden toestaan ??om: a. verkoop, leen, lease, overdragen, distribueren, wederverkopen, lenen, licenties of sublicenties inhoud. b. Verwijder, verduister of verander enig auteursrecht, handelsmerk of andere kennisgevingen die op of in verband met inhoud worden verstrekt. c. reproduceren, wijzigen, wijzigen of opmaken van afgeleide werken van inhoud. Sommige specifieke inhoud kan of zijn gebaseerd op gegevens, informatie of inhoud van marketeers of beïnvloeders en andere onafhankelijke leveranciers van derden ("inhoud van derden"). Juulr heeft de nauwkeurigheid van, en niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of nalatigheden in, de inhoud van derden die door het platform worden verstrekt, niet geverifieerd. Behalve in de zin van deze Overeenkomst worden u geen licenties of andere rechten toegekend in of aan enige inhoud, of een IPR (zoals hieronder gedefinieerd) in dit of daarmee verband houdend. Neem alsjeblieft contact op met "X" als u de inhoud op een wijze wilt gebruiken die niet door deze overeenkomst is toegestaan.

6. Beëindiging. Beide partijen kunnen deze overeenkomst op elk gewenst moment beëindigen, naar eigen oordeel van die partij. Indien deze overeenkomst om een ??bepaalde reden is beëindigd of vervallen: a. U verwijdert onmiddellijk alle applicaties die zijn gedownload of geïnstalleerd voordat u ze beëindigt; b. Alle rechten en abonnementen die u in het kader van deze Overeenkomst worden verleend, worden beëindigd; c. Juulr kan op elk gewenst moment uw account en eventuele opdrachten die u door Juulr in bezit heeft, verwijderen. D. U zult het gebruik van en toegang tot het platform en alle inhoud onmiddellijk beëindigen. Vervaldatum of beëindiging van deze overeenkomst zal worden overleefd door secties 1 (Definities), 6 (Beëindiging), 9 (Eigendom), 10 (Garanties en Disclaimer), 11 (Schadevergoeding), 12 (Aansprakelijkheid), 13 (Data Privacy) , 15 (Bestuursrecht en Venue) en 16 (Aanvullende Voorwaarden).

7. Schorsing. Juulr kan, zonder Juulr's recht te beëindigen om deze overeenkomst te beëindigen, uw toegang tot uw account en het platform of de inhoud, met of zonder kennisgeving, opschorten aan elke bedreigde, feitelijke of verdachte verdeling van deze overeenkomst of toepasselijke wetgeving of over enig ander gedrag dat wordt beschouwd door Juulr ongepast of schadelijk zijn op het platform, Juulr, of een andere marketeer of invloeder.

8. Platformtechnologie. Waardevolle handelsgeheimen van Juulr worden gevormd door het platform, de databases, hardware, software en andere technologieën die door of namens Juulr gebruikt worden om het platform te bedienen, alsmede de organisatie, structuur en onderliggende data, informatie en softwarecodes daarvan. U zult het niet, en zal geen derden toestaan ??om: a. Gebruik de technologie op een onwettige manier of op een andere manier die de technologie kan uitschakelen, belemmeren, beschadigen of overbelasten; b. Wijzig, reproduceer, verander of maak afgeleide werken van de technologie aan, c. Reverse engineering, demontage, decompileren of anderszins proberen de werkwijze van de technologie af te leiden, d. Monitor de functionaliteit, beschikbaarheid of prestatiefunctionaliteit van de technologie, e. Gebruik of poging om de technologie te gebruiken, behalve zoals uitdrukkelijk ondersteund in deze overeenkomst, f. Gebruik geautomatiseerde scripts om informatie te verzamelen of anders te communiceren met de technologie g. Verkoop, lenen, leasen, distribueren, herverkopen, lenen, licenties, sublicenties of overdragen van uw rechten om de technologie in te voeren of te gebruiken of op andere wijze de technologie beschikbaar te maken voor derden, h. Probeer technische maatregelen te vermijden of te overwinnen die bedoeld zijn om de toegang tot een deel van de technologie te beperken of ik. Obstructie van het functioneren of hosten van de technologie.

9. Eigendom. Juulr blijft eigenaar van alle rechten, titels en interesses, inclusief, zonder beperking, alle intellectuele eigendomsrechten (zoals hieronder uiteengezet), in en naar de technologie en eventuele toevoegingen, verbeteringen, updates en wijzigingen die daaruit voortvloeien. U heeft geen recht of licentie om de technologie zelf te gebruiken, afgezien van uw recht op toegang tot het platform en de inhoud onder deze overeenkomst en u krijgt geen eigendomsbelangen in of naar de technologie. U heeft geen recht of licentie om Juulr's naam, logo en alle producten en service namen die bij het platform en de inhoud worden gebruikt, te gebruiken, terwijl ze handelsmerken zijn van Juulr en haar licentiegevers en aanbieders. Voor deze Overeenkomst betekent "intellectuele eigendomsrechten" alle intellectuele eigendomsrechten, eigendomsrechten, publiciteitsrechten, rechten van privacy en alle andere wettelijke rechten die gegevens, informatie of immateriële goederen beschermen over de hele wereld, met inbegrip van, zonder beperking, eventuele en alle auteursrechten, handelsmerken, servicemerken, handelsgeheimen, octrooirechten, morele rechten, sui generis rechten in databases en contractrechten.

10. Garanties en Disclaimer. Hierbij staat en garandeert elke partij dat: a. Deze overeenkomst vormt een bindende wettelijke verplichting namens deze partij, b. Het heeft het wettelijk recht en de bevoegdheid om zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst te vervullen en de rechten en licenties die in deze overeenkomst zijn omschreven te verlenen en c. Het heeft wettelijk recht en bevoegdheid om deze overeenkomst te sluiten. Behalve uitdrukkelijk vermeld in deze sectie wordt het platform, de inhoud en de technologie "zoals het is" en "zoals beschikbaar" verstrekt, en Juulr en haar aanbieders wijzen uitdrukkelijk af en u verontschuldigt u van alle garanties en voorstellen van welke aard dan ook met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst, hetzij uitdrukkelijk, impliciet of wettelijk, met inbegrip van, zonder beperking, eventuele garanties van geschiktheid voor een bepaald doel, verkoopbaarheid, titel of niet-inbreuk. Geen mondelinge of schriftelijke informatie of advies van Juulr, zijn werknemers, aanbieders of agenten zal de reikwijdte van, of nieuwe waarborgen creëren, naast de garanties die uitdrukkelijk in deze sectie worden uiteengezet.

11. Vergoeding. U stemt ermee in om Juulr en zijn directeuren, filialen, agenten, toewijzers, officieren, aandeelhouders, werknemers, aannemers, licentiehouders en opvolgers in belang ("Vrijwaring Partijen") onvoorwaardelijke te verdedigen en te compenseren van alle verliezen, schade, aanspraken, aansprakelijkheden, kosten, kosten en kosten (inclusief alle wettelijke kosten) die voortvloeien uit een vordering of beschuldiging tegen een schadevergoeding die voortvloeit uit uw toegang tot of gebruik van het platform, de inhoud of de technologie, elke bestelling die u aan het platform geeft en enige overtreding door u van deze overeenkomst. U zult opgemerkt worden van een dergelijke aanspraak of aanklacht door Juulr, en Juulr heeft het recht om op zijn kosten deel te nemen aan de verdediging van dergelijke vorderingen.

12. Beperking van aansprakelijkheid. Juulr is niet aansprakelijk voor enige incidentele, voorbeeldige, indirecte, gevolgschade of speciale schade, die echter onder verantwoordelijkheidstheorie wordt veroorzaakt, of in contract, strenge verantwoordelijkheid of schending (inclusief nalatigheid of anderszins), ontstaan ??in verband met of buiten gebruik van het platform, de inhoud of de diensten, ook al is Juulr op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, met inbegrip van, zonder beperking, verlies van kans, bedrijfsonderbreking, inzendingen, inkomsten of winsten of inkoop van vervangende goederen of diensten. Juulr's totale cumulatieve verantwoordelijkheid bedraagt ??niet meer dan 10 euro in verband met deze overeenkomst en alle in deze Overeenkomst geboden diensten, hetzij in contract of schending of anderszins. U verklaart hierbij dat zonder deze beperkingen op zijn verantwoordelijkheid, Juulr deze overeenkomst niet zou hebben aangegaan. Juulr's verantwoordelijkheid is beperkt tot de maximale mate die door de wet in jurisdicties wordt toegestaan, waar de beperking van de verantwoordelijkheid voor consequent of incidentele schade niet is toegestaan.

13. Gegevens privacy. U stemt uitdrukkelijk in tot het gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens en andere gegevens en informatie zoals beschreven in het privacybeleid. Ondanks alles in het Privacybeleid heeft Juulr het recht om niet-persoonlijk identificeerbare gegevens of informatie te verzamelen, te synthesiseren, verzamelen, compileren en analyseren die voortvloeien uit uw toegang tot en gebruik van het platform of de inhoud. Voorzover zulke gegevens of informatie door Juulr worden verzameld of gegenereerd, zullen de gegevens en informatie uitsluitend eigendom zijn van Juulr en mogen ze door Juulr worden gebruikt voor elk wettelijk zakelijk doel zonder dat u de verplichting heeft om u te boekhouden, op voorwaarde dat de gegevens en informatie alleen gebruikt in een geaggregeerde vorm, zonder directe identificatie van u of een andere entiteit of natuurlijke persoon als de bron daarvan.

14. Juulr is niet verantwoordelijk voor de producten die worden verzonden naar de beïnvloeders of invloeden die verkeerd hebben gehandeld. Juulr kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schadevergoeding. Als een influencer een product heeft, wil het niet promoten of iets anders doen die niet deel uitmaakt van de deal, maar dan moet de invloeder en adverteerder de problemen oplossen zonder de betrokkenheid van Juulr. Alle gebruikers van Juulr moeten het risico weten dat ze nemen wanneer ze een product sturen naar een influencer (de persoon die betaald wordt om iets op hun social media channel of blog te plaatsen). Of in het bijzonder met beïnvloeders. De adverteerder moet het werk van de invloeder onmiddellijk onmiddellijk controleren, omdat Juulr na 48 uur de invloed van hun invloed zal uitoefenen. De gebruikers moeten onderzoeken indien nodig of vragen om meer informatie over de gebruiker, invloeder of adverteerder.

15. Geen communicatie met adverteerders is gekregen met Juulr zonder de goedkeuring Juulr. Na het afronden van profielregistratie en akkoord te gaan met de voorwaarden, kunnen de siteregels en het privacybeleid van de dienst van Juulr niet communiceren met adverteerders die u van Juulr hebt ontvangen zonder de goedkeuring van Juulr. Bij de communicatie buiten Juulr zonder de goedkeuring van Juulr is de gebruiker verplicht een boete / amercement te betalen en onmiddellijk verwijdering van het gebruikersaccount te betalen zonder te vragen. Het bedrag van deze boete die u moet betalen, bedraagt 250% van het bedrag dat die advertentie op Juulr zou hebben betaald.

16. Juulr brengt een 20% succesfee in rekening bij influencers & bloggers voor iedere succesvol afgerond campagne. Voor campagnes die worden geannuleerd wordt er geen fee in rekening gebracht.

17. Schadevergoedingen. Uw auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten en die van andere derden worden gerespecteerd door Juulr. U kunt onze aangewezen auteursrechtelijk aangifte melden als u van mening bent dat uw auteursrechtelijk beschermde werk op het platform is gedupliceerd zonder uw toestemming op een manier die de auteursrecht schending inhoudt. U kunt een email sturen naar:

hello@Juulr.com

18. De volgende informatie moet worden verstrekt aan Juulr's Inbreukmakende Agent: a. Uw naam, adres, dagtelefoonnummer en e-mailadres, indien beschikbaar, b. Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en onder straf van meineed dat u bevoegd bent om namens de eigenaar te handelen, c. De identiteit van het inbreukmakende werk en van het beweerde inbreukmakende werk, d. Een verklaring dat je een goed geloof hebt dat het gebruik van het auteursrechtelijk beschermde werk niet door de eigenaar, zijn of haar agent, of de wet en e. Uw elektronische of fysieke handtekening.

19. Afbeeldingen of posts van het sociale media of blogprofiel dat u in Juulr.com heeft geregistreerd, kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Als u dat niet wilt, verwijderen wij de inhoud binnen 24 uur nadat u Juulr daarvan op de hoogte heeft gesteld. Wanneer u deze voorwaarden accepteert, stelt u ons in staat om de inhoud van uw social media of blog profiel in onze advertenties te gebruiken.

20. Regel en plaats. De uitlegging van de rechten en verplichtingen van de partijen in deze Overeenkomst, met inbegrip van, voor zover van toepassing, onderhandelingen, arbitrage of andere procedures hieronder, zullen in alle opzichten uitsluitend door de Nederlandse wet worden geregeld.

21. Enkel de influencer kan opdrachten na plaatsing cancellen, dit is na het plaatsen van de opdracht niet meer mogelijk door de adverteerder. Als er problemen zijn kan het Juulr support team ondersteunen.

dd: 21-03-2018

Ontvang een Gratis Demo